Nazaj

Družbena odgovornost prva na lestvici vrednot

Trajnost
14.3.2022.
Yellow frame
Decoration

Generalna direktorica Žita Karmen Pangos in direktorica Senka Peroš sta podpisali družbeno odgovorno zavezo, s čimer je podjetje Žito pristopilo k postopku pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, o katerem bomo v prihodnje v Drobtinicah še pisali.

V zavezi sta kot vodilne vrednote Žita izpostavili družbeno odgovorno poslovanje, usklajenost gospodarstva z razvojnimi cilji družbene skupnosti ter ohranitev okolja za prihodnje rodove.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu.

ZA DVIG AKTIVNEGA DELOVNEGA PREBIVALSTVA

Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje se nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. Tako se med drugim povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let, kar bo omogočilo dvig delovno aktivnega prebivalstva.

TEMELJNE VREDNOTE ŽITA

“Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Skupine Žito. Temeljna filozofija pa je varnost in kakovost naših izdelkov ter celotnega poslovanja, kar dokazujejo naši pridobljeni certifikati standardov kakovosti,” sta ob podpisu izjavili direktorici. V Žitu spodbujamo uporabo norm družbeno odgovornega poslovanja in usklajenost gospodarstva z razvojnimi cilji družbene skupnosti ter ohranitev okolja za prihodnje rodove. “Ponosni smo na integriteto in predano delo svojih zaposlenih, menedžerjev in v tej smeri deluje tudi vodstvo podjetja,” poudarjata v podpisani zavezi ob vstopu v certificiranje podjetja kot Družbeno odgovornega delodajalca Karmen Pangos in Senka Peroš.

TRAJNOSTNO NARAVNANO PODJETJE

V zavezi je med drugim zapisano še, da so v podjetju vzajemno spoštovanje, zaupanje in sodelovanje osnova za dobre odnose tudi z našimi dobavitelji in poslovnimi partnerji. Pri proizvodnji si prizadevamo porabiti čim manj neobnovljivih virov in proizvesti manj odpadkov, zlasti pa skrbimo za varovanje okolja. Kot trajnostno naravnano podjetje smo zavezani proizvodnji in dobavi varnih, certificiranih izdelkov, ki so v največji možni meri proizvedeni iz kakovostnih, lokalnih surovin ter dobavljeni s strani preverjenih dolgoletnih dobaviteljev. Smo tudi ključen člen oskrbovalne prehrambne verige ter zanesljiv in fleksibilen dobavitelj.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja.